Čo je DobroMA?

Čo je DobroMA?

Iniciatíva DobroMA vznikla v apríli 2020, keď sa aktívni ľudia z malackých občianskych združení spojili, aby ponúkli seniorom nákupnú dobrovoľnícku službu počas vrcholu pandémie koronavírusu. Vo februári 2022 nás výnimočná situácia zaktivizovala opäť. Vojna na Ukrajine a s ňou súvisiaci príchod tisícov ľudí utekajúcich pred agresiou rozpútanou v ich vlasti nás ihneď povzbudilo k tomu, aby sme niečo urobili na zmiernenie ich situácie.

Zbierky DobroMA pre Ukrajinu

Po vypuknutí konfliktu na Ukrajine (24. februára 2022) sme spustili našu FB stránku https://www.facebook.com/DobroMA, ktorá je pre najrýchlejšie oslovenie ľudí najefektívnejšia. Po vzhliadnutí prvých reportáži z Ukrajiny i z našich hraničných priestorov sme usúdili, že nie je nad čím váhať – treba konať. Po krátkom koordinačnom stretnutí sme v piatok (25. 2.) zverejnili prvú výzvu na zbierku. Tá sa uskutočnila v nedeľu 27. februára v priestoroch neziskovej organizácie Vstúpte.