Centrum pomoci DobroMA

Koncom marca sme vďaka výpožičke od mesta Malacky na Mierovom námestí 12 otvorili centrum pomoci DobroMA. Šesť dní v týždni tu môžu ukrajinskí odídenci získať potravinovú, hygienickú a materiálnu pomoc. Rovnako im poskytujeme vďaka ukrajinsky či rusky hovoracim dobrovoľníkom poradenstvo.

Centrum pomoci DobroMA denne navštívi v priemere osem rodín. Pri preberaní pomoci sa ľudia preukazujú štatútom odídenca, vedieme evidenciu prijímaných i vydávaných darov. Potravinová a hygienická pomoc je regulovaná na jednotýždňový interval v závislosti od veľkosti rodiny. Oblečenie, obuv, či iné darované veci do domácnosti, si odídenci môžu vziať bez obmedzenia. Snažíme sa tiež reagovať na konkrétne dopyty. Získali sme tak pre kolobežky, bicykle, ale aj kočíky, trojkolky, odrážadlá pre malé deti, nábytok, spotrebiče do domácnosti a podobne.

DobroMA funguje výlučne z darov prispievateľov. DobroMA má za cieľ prepájať jednotlivcov, ale aj organizácie, či dokonca verejné inštitúcie v záujme adresnej a efektívnej pomoci. K pomoci sme prizvali aj okolité obce. Vďaka výbornej spolupráci s miestnou organizáciou Slovenského červeného kríža zastúpenej Klaudiou Kovárovou do pomoci cez DobroMA prispeli obce Sološnica, Plavecký Mikuláš, Pernek a iné.

Mesto Malacky prijalo do Centra pomoci DobroMA dvoch zamestnancov na aktivačné práce formou dobrovoľníckej služby cez miestny úrad práce. Vďaka tomu je centrum otvorené v pondelok až piatok od 8.00 do 16.00 h, v utorok a štvrtok s predĺženými hodinami do 17.30 h a v sobotu od 9.30 do 11.30 h. V tieto časy funguje vďaka dobrovoľníkom. Nenahraditeľnou pomocou je dobrovoľníctvo ľudí, ktorí aktívne hovoria po ukrajinsky či po rusky. Medzi dobrovoľníkmi sú aj samotní odídenci, ktorí do Malaciek prišli.