DOBROMA funguje

Iniciatíva dobrovoľníkov v Malackách s názvom DOBROMA začala k 15.4.2020 svoju verejnú činnosť. Predchádzala jej prípravná fáza, kedy sa spojili sa štyri aktívne občianske združenia v Malackách: OZ Majella, OZ Malacká šošovica, OZ Malacké pohľady a OZ Malarock.

Naším cieľom je prispieť s pomocou dobrovoľníkov v krízovom období tam, kde verejná správa nemá kapacity. Prvou našou službou je nakupovanie pre starých, chorých a ľudí v karanténe počas pandémie koronavírusu COVID-19.

Iniciatívu DOBROMA podporuje aj Mesto Malacky, s ktorým dobrovoľníci svoje kroky koordinujú. V prípade potreby majú možnosť seniori kontaktovať aj priamo sociálnu pracovníčku z MsÚ na t. č. 0911 324 212.